Chemikálie a podobná média jsou zpravidla vedena potrubím z PP či PE. Pro tento typ vedeného média KOMS Praha dodává např. Úprava vody či Čističky odpadních vod.

  1. Více o rozváděných médiích
  2. Voda
  3. Vzduch
  4. Chemikálie

Reference na Potrubní systémy pro vedené médium: Chemikálie