Pintá voda, tlakový vzduch, topení, domovní instalace, apod.
Celý název
polybuten
Teplotní rozsah vedeného média
0–90°C
Maximální tlak
1.6MPa
  1. Více o používaných materiálech
  2. PP
  3. PE
  4. PVDF
  5. PVC
  6. ABS
  7. PB
  8. Ocel