Rozvody chladu, některé chemikálie
Celý název
akrylonitrilbutadienstyren
Teplotní rozsah vedeného média
-40–60°C
Maximální tlak
1.6MPa
  1. Více o používaných materiálech
  2. PP
  3. PE
  4. PVDF
  5. PVC
  6. ABS
  7. PB
  8. Ocel