Pro chemický průmysl zajišťujeme plastové rozvody agresivních médií ve vnitřním i venkovním prostředí, chemické kanalizace, úpravu vody.

Instalujeme plastové nádrže, vykládáme jímky plastem.

  1. Více o specifikách jednotlivých odvětví