Vzduch a podobná média jsou zpravidla vedena potrubím z ABS či PB. Pro tento typ vedeného média KOMS Praha dodává např. Rozvody tepla či Rozvody vakua.

  1. Více o rozváděných médiích
  2. Voda
  3. Vzduch
  4. Chemikálie

Reference na Potrubní systémy pro vedené médium: Vzduch