Jako generální dodavatel jsme realizovali výstavbu nové hydrantové sítě v celkové délce 1100 m.

Odběratel
Devro s.r.o.
Rok dodávky
2010 — 2011
Místo instalace
Devro Jilemnice, Jilemnice