Jako generální dodavatel jsme realizovali výměnu vodovodu DN 500 z vodojemu do provozu. Délka nové trasy činí 320 m. Práce proběhly bez omezení výroby, která pracuje nepřetržitě.

Odběratel
Devro s.r.o.
Rok dodávky
2010
Místo instalace
Devro Jilemnice, Jilemnice