Dodávku potrubních systémů pro klienta United Energy, a.s. zajistila společnost KOMS Praha. Instalace je umístěna v lokalitě Komořany, Most, Česká republika.

Odběratel
United Energy, a.s.
Místo instalace
elektrárna Komořany, Komořany, Most

Ukázky z instalace elektrárna Komořany Potrubní systémy